17 Agustos ve 12 Kasım tarihlerinde, Marmara Bölgesi'nde ve civarında meydana gelen depremler sonrası, yapılan denetimin önem kazanması üzerine öncelikle "595 sayılı yapı denetimi Hakkında Kanun hükmünde Kararname" yayımlanmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğün durdurulması ve kararnamenin iptaline karar verilmesinden sonra Haziran 2001 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden "4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun" çıkarılarak yürürlüğe konulmuştur. 4708 sayılı kanun, yapı denetimini özel kuruluşlara vermektedir. Bu uygulama şimdilik pilot iller olarak; Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova olmak üzere 19 ilde başlatılmıştır. Bakanlar Kurulu pilot illerin genişletilmesine ve daraltılmasına yetkilidir. 
     Yapı Denetimi Hakkındaki Kanunun yürürlüğe konulmasındaki amaç; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapıyapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usül ve esasları düzenlemektir. Bu kanun, 3194 sayılı imar kanununun 26. maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar hariç, belediye ve mücahir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların yönetimini kapsar.

     Yapı Denetim hizmeti; Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile münhasıran yapı denetim görevi yapan, ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden oluşan yapı denetim kuruluşu ile yapı sahibi arasında akt edilen hizmet sözleşmesi hükümlerine göre yürütülür.

     Bayındırlık ve İskan Bakanlığından 2002 yılında yapıdenetim izin belgesi alan BURKON YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ'miz 4708 sayılı kanun kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.
 
Burkon Denetim Ltd.Şti.
Adres : Karaman Mah.Kiraz Sk. No:12/2 - Nilüfer / BURSA
Tel : 0 224 2402657 - 2402658 | Faks : 0 224 2401303

 BURKON YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.
Adres. Karaman Mah.Kiraz Sk. No:12/2 Nilüfer - BURSA | Tel. 0 224 240 26 57 - 240 26 58 Faks. 0 224 240 13 03
Copyright 2010 © BURKON YAPI DENETİM LTD. ŞTİ. | Web tasarım ve hosting Fononline  

Etiketler :
bursa yapı denetim, yapı denetim bursa, bursa yapı denetim firmaları, yapı denetim firmaları bursa